anomalie oceaniczne

Encyklopedia PWN

geofiz. różnice między polem geomagnetycznym zmierzonym na danym obszarze a polem odniesienia IGRF (International Geomagnetic Reference Field — Międzynarodowe Geomagnetyczne Pole Odniesienia);
geol. sformułowana w latach 60. XX w. i obecnie niemal powszechnie akceptowana teoria wyjaśniająca — w ramach spójnej koncepcji, zakładającej ruch płyt litosfery — rozrost dna oceanicznego, dryf kontynentów, rozwój wielkich struktur tektonicznych oraz przejawy wulkanizmu i sejsmiczności Ziemi.
Matthews
[mạ̈ŧju:z]
Drummond Hoyle Wymowa, ur. 5 II 1931, zm. 20 VII 1997,
geofizyk brytyjski;
Vine
[waın]
Fredrick John Wymowa, ur. 17 VI 1939, Londyn,
brytyjski geolog i geofizyk;
Hess Harry Hammond Wymowa, ur. 24 V 1906, Nowy Jork, zm. 25 VIII 1969, Woods Hole (stan Massachusetts),
amerykański geofizyk, geolog i oceanograf.
Matuyama
[matujama]
Motonori Wymowa, ur. 25 X 1884, Uyeda (ob. Usa), zm. 1958, Kioto,
japoński geolog i geofizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia