anomalię średnią

Encyklopedia PWN

kąty określające położenie ciała niebieskiego na orbicie (rys);
Mars, symbol ♂,
astr. czwarta według oddalenia od Słońca (za Ziemią) planeta Układu Słonecznego;
izanomala
[gr.],
linia na mapie lub diagramie, łącząca punkty o jednakowych anomaliach, tj. odchyleniach wartości danej wielkości (np. temperatury powietrza) od jej wartości średniej wieloletniej;
Kepler Johannes Wymowa, ur. 27 XII 1571, Weil der Stadt (Wirtembergia), zm. 15 XI 1630, Ratyzbona,
niemiecki astronom i matematyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia