anionem

Encyklopedia PWN

anion
[gr.],
chem. jon o ujemnym ładunku elektrycznym (jon);
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
związki nieorganiczne, sole tlenowych kwasów bromu;
sole tlenowych kwasów chloru;
związki chemiczne o budowie krzemianów,
sole tlenowych kwasów jodu (kwasów jodowych), substancje krystaliczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia