angiokardiografię

Encyklopedia PWN

med. → angiografia (komór i naczyń serca).
angiografia
[gr. angeíon ‘naczynie’, gráphō ‘piszę’],
radiologiczna metoda wizualizacji naczyń krwionośnych w poszczególnych częściach ciała lub narządach.
med. wprowadzenie do jam ciała cewnika w celach diagnostycznych lub leczniczych;
koronarografia
[łac.-gr.],
radiograficzna metoda badania tętnic wieńcowych serca z zastosowaniem środka cieniującego (cieniujące środki), polegająca na uwidocznieniu ich na ekranie monitora lub błonie rentgenowskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia