anatomię roślin rozwojową

Encyklopedia PWN

nauka o budowie wewnętrznej organizmu roślinnego badająca położenie i stosunek wzajemny komórek, tkanek i organów roślinnych;
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
dział botaniki zajmujący się budową roślin;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
Hejnowicz Zygmunt, ur. 19 III 1929, Kościan, zm. 1 V 2016,
botanik, anatom roślin;
Strasburger Edward Adolf, ur. 1 II 1844, Warszawa, zm. 19 V 1912, Bonn,
botanik i cytolog.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia