anatomię roślin porównawczą

Encyklopedia PWN

nauka o budowie wewnętrznej organizmu roślinnego badająca położenie i stosunek wzajemny komórek, tkanek i organów roślinnych;
dział botaniki zajmujący się budową roślin;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.
paleobotanika
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, botánē ‘ziele’],
gałąź botaniki zajmująca się badaniem organizmów roślinnych minionych epok geol., które zachowały się w osadach dzięki procesowi fosylizacji w postaci różnego typu skamieniałości.
Strasburger Edward Adolf, ur. 1 II 1844, Warszawa, zm. 19 V 1912, Bonn,
botanik i cytolog.
entomologia
[gr. éntomon ‘owad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem owadów.
Bary
[barị]
Anton Heinrich de, ur. 26 I 1831, Frankfurt n. Menem, zm. 22 I 1888, Strasburg,
niem. botanik (mikolog i anatom);
Daubenton
[dobãtą̣],
d’Aubenton, Louis Jean-Marie, ur. 29 V 1716, Montbard, zm. 1 I 1800, Paryż,
przyrodnik francuski;
Kamieński Franciszek, ur. 1851, Lublin, zm. 16 IX 1912, Warszawa,
botanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia