analogową

Encyklopedia PWN

metrol. urządzenia przeznaczone do wykonywania pomiarów (samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami) i odtwarzania wartości wielkości fiz.;
sygnał przenoszący informacje o wartości wielkości: mierzonej, związanej z wielkością mierzoną, odtwarzanej przez wzorzec miary lub związanej z wielkością odtwarzaną;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
rozdzielczość, zdolność rozdzielcza,
w technice przetwarzania cyfrowo-analogowego i przetwarzania analogowo-cyfrowego — wielkość charakteryzująca zdolność przetwornika do przetwarzania z określoną dokładnością sygnału cyfrowego na sygnał analogowy lub odwrotnie.
telekom. sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do pomiarów, zbierania i przekazywania informacji o stanie atmosfery.
inform.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia