analogową

Encyklopedia PWN

Lisowski Aleksander, ur. 6 III 1919, Tuapse (Rosja), zm. 5 VI 1976, Warszawa,
inżynier budowlany i elektryk; specjalista w zakresie maszyn analogowych;
miernik, przyrząd pomiarowy wskazujący,
przyrząd pomiarowy, za pomocą którego otrzymuje się wskazanie wartości wielkości mierzonej;
Mini Disc
[mı̣ni dısk; ang.],
MD,
urządzenie do magnetooptycznego zapisu (i odczytu) sygnału fonicznego na miniaturowym dysku magnetoopt. (minidysku, dysku MD).
modem
[ang. modulator–demodulator],
inform., telekom. urządzenie elektroniczne umożliwiające komunikację między komputerami za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej;
multiplekser
[łac.],
urządzenie (układ) elektroniczne przeznaczone do realizacji procesu multipleksacji, mającego na celu przesyłanie sygnałów pochodzących z różnych źródeł przez jeden wspólny kanał transmisyjny;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia