analogową

Encyklopedia PWN

cyfryzacja, digitalizacja,
techn.:
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
gramofon cyfrowy, odtwarzacz CD, dyskofon,
urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt kompaktowych za pomocą wiązki promieniowania lasera.
kodek
[ang. codec, coder-decoder],
urządzenie elektroniczne (specjalizowany układ scalony) zawierające koder i dekoder,
kompandor
[ang.],
urządzenie elektroniczne przeznaczone do zmiany dynamiki sygnałów (np. fonicznych), przenoszonych przez tory transmisyjne analogowych systemów telekomunik.;
tworzona za pomocą komputera,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia