analogową

Encyklopedia PWN

Bush
[busz]
Vannevar Wymowa, ur. 11 III 1890, Everett, zm. 28 VI 1974, Belmont,
amerykański inżynier elektromechanik;
CCD, ang. Charge-Coupled Devices, przyrządy o sprzężeniu ładunkowym,
monolityczne układy scalone realizowane techniką MOS;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
chronograf
[gr. chrónos ‘czas’, gráphō ‘piszę’],
przyrząd do wyznaczania czasu (lub przedziału czasu) rejestrujący wyniki pomiarów.
nowa metoda transmisji kilku programów za pośrednictwem jednego transpondera satelitarnego lub jednego kanału w systemie naziemnej emisji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia