analizie polarograficznej

Encyklopedia PWN

analiza chemiczna, w której wykorzystuje się polarografię.
polarografia
[łac.-gr.],
woltamperometria z liniową zmianą potencjału kapiącej elektrody rtęciowej (KER; elektrody rtęciowe);
chromatopolarografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, łac. polaris ‘biegunowy’, gr. gráphō ‘piszę’],
metoda analizy chemicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia