amurska

Encyklopedia PWN

Bajkalsko-Amurska Kolej, Bajkalsko-Amurska Magistrala Kolejowa, Bajkạło-Amụrskaja magistrạl (BAM),
linia kol. w azjat. części Rosji; biegnie od m. Ust-Kut n. Leną przez bezludne tereny na północ od Bajkału do Komsomolska n. Amurem;
linia kol. w azjat. części Rosji, → Bajkalsko-Amurska, Kolej.
amurski, obwód, Amụrskaja ọbłast’,
obwód w azjat. części Rosji, na Dalekim Wschodzie;
Murawjow-Amurski Nikołaj N., hrabia (od 1858), ur. 23 VIII 1809, Petersburg, zm. 30 XI 1881, Paryż,
generał-gubernator Syberii Wschodniej 1847–61;
w górach Sichote Aliń w Rosji (Kraj Nadmorski);
Bajkał, Bajkạł,
jezioro w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim i Buriacji, w górach południowo-wschodniej Syberii;
Chabarowsk, 1880–93 Chabarowka,
m. w Rosji, stolica Kraju Chabarowskiego; leży na pr. brzegu Amuru, w pobliżu ujścia Ussuri.
Chabarowski, Kraj, Chabạrowskij kraj,
jednostka adm. w Federacji Ros., na Dalekim Wschodzie, nad M. Ochockim i Cieśn. Tatarską (M. Japońskie);
Daleki Wschód, ang. Far East, ros. Dạlnij Wostọk,
nazwa przyjęta w eur. kręgu kulturowym dla polit.-gosp. obszaru o niejednoznacznie określanych granicach we wschodniej Azji, nad O. Spokojnym.
winorośl, Vitis,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny winoroślowatych, obejmujący 50–60 gat. pnączy występujących w Azji (gł. w Chinach) i Ameryce Północnej (1 gat. — w. właściwa, także w południowej Europie), najczęściej w łęgowych lasach liściastych na żyznych siedliskach nadrzecznych;
Władywostok, Władiwostọk,
m. w azjat. części Federacji Ros., nad M. Japońskim, na południowym krańcu Płw. Murawjowa-Amurskiego, wokół zat. Złoty Róg, wzdłuż wschodniego brzegu Zat. Amurskiej;
Amur, ros. Amụr, chiń. Heilong Jiang,
rzeka w Rosji i Chinach (częściowo graniczna), dorzecze także na terytorium Mongolii;
Artiom, Artiọm,
m. w Rosji, w Kraju Nadmorskim, u nasady Płw. Murawjowa-Amurskiego.
Bajkalskie, Góry, Bajkạlskij chriebiẹt,
pasmo górskie w azjatyckiej części Rosji, wzdłuż północno-zachodniego brzegu Bajkału;
Biełogorsk, Biełogọrsk, do 1935 Aleksandrowsk, do 1957 Kujbyszewka-Wostocznaja,
m. rejonowe w Rosji, w obwodzie amurskim, na Niz. Zejańsko-Burejskiej, nad Tomem (dopływ Zei).
Błagowieszczeńsk, Błagowiẹszczensk,
m. w Rosji, stolica obwodu amurskiego, na l. brzegu Amuru, przy ujściu Zei.
Bureja, Buriejạ,
rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Kraju Chabarowskim i obwodzie amurskim, lewy dopływ Amuru;

Słownik języka polskiego PWN

korkowiec amurski «drzewo o grubej korze przerabianej na korek i drewnie wykorzystywanym w meblarstwie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia