amerykański

Encyklopedia PWN

geol. płyta litosfery obejmująca Amerykę Północną i Amerykę Południową, zachodnią część Oceanu Atlantyckiego oraz Grenlandię wraz z częścią Oceanu Arktycznego;
Amerykańska Rada Polskich Klubów Kulturalnych, ang. American Council of Polish Cultural Clubs (ACPCC),
federacja polonijnych klubów kult., zał. 1948 w Detroit w celu rozwijania i upowszechniania kultury pol. wśród Amerykanów pol. pochodzenia;
kierunek badawczy w językoznawstwie amer.;
Amerykańskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki, American Association for the Advancement of Science (AAAS),
powszechnie dostępne amer. stowarzyszenie zał. 1848 w Filadelfii, z siedzibą w Waszyngtonie;
szkło wytwarzane w Ameryce Północnej; pierwsza huta została zał. w Jamestown 1607;
Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne, American Philosophical Society,
najstarsze amer. towarzystwo ogólnonauk. zajmujące się nauką, a nie tylko filozofią we współcz., węższym rozumieniu; zał. 1743 w Filadelfii przez B. Franklina;
Amerykańskie Towarzystwo Geograficzne, American Geographical Society,
nauk. towarzystwo geogr. z siedzibą w Nowym Jorku;
amer. organizacja propagująca emigrację murzyńskich wyzwoleńców z USA do Afryki i udzielająca w niej pomocy; zał. 1816 przez R. Finleya;
jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
noc amerykańska, la nuit américaine,
w filmie francuskim określenie metody realizacji, za pomocą specjalnych filtrów, scen nocnych podczas dnia;
terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych, w Oceanii, w Polinezji, we wschodniej części archipelagu Samoa, na wyspach wulkanicznych Tutuila, Tau, Olosega, Ofu, Aunuu oraz 2 atolach Rose i Swains;
istnieje od 1870 (pierwszą gazetą był „Orzeł Polski” w Washington, stan Missouri). Dużo w nich było informacji o działalności organizacji polonijnych i parafii czy reklam polskich sklepów. Przynosiły wiadomości z Polski, drukowały polskie nowele, powieści, przedstawiały sprawy lokalne i ogólnoamerykańskie, zaznajamiały z językiem, obyczajami i prawem. Złoty okres prasy emigracji zarobkowej przypadł na lata międzywojenne, ukazywało się równocześnie conajmniej 10–15 dzienników i blisko 200 czasopism. Proces asymilacji nabierał tempa i młode pokolenie sięgało nieomal wyłącznie po amerykańskie gazety. Na pewien czas sytuację uratowało pojawienie się fali wychodźstwa po II wojnie światowej. Nie tylko stworzyła ona liczną własną prasę, ale z czasem zasiliła starą prasę grupą zarówno wydawców i dziennikarzy, jak i czytelników. Jednak ich dzieci z reguły nie sięgają do czasopism polonijnych.
wojna hiszpańsko-amerykańska 1898, zw. wspaniałą małą wojną,
działania zbrojne prowadzone IV–VIII 1898 przez USA przeciwko Hiszpanii na Kubie i Filipinach;

Słownik języka polskiego PWN

amerykański I
1. «dotyczący Stanów Zjednoczonych Ameryki, Amerykanów»
2. «dotyczący Ameryki – kontynentu»
amerykański II «język amerykański»
futbol amerykański «gra w piłkę będąca połączeniem piłki nożnej i rugby»
język amerykański «odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych Ameryki»
kaniuk amerykański, biały «ptak pokrewny kani, o biało-czarnym upierzeniu»
plan amerykański «postać aktora ujęta od kolan w górę»
pojedynek amerykański daw. «umowa, według której ten, kto wyciągnie z dwu gałek o różnych kolorach czarną, musi popełnić samobójstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia