ambiwalentny

Encyklopedia PWN

biol. zachowanie się osobnika zachodzące w sytuacji konfliktu motywacyjnego, np. strachu i wściekłości podczas zachowania się agonistycznego (agonistyczne zachowanie się zwierząt), polegające na kombinacji elementów zachowań sterowanych przez te motywacje;
Diderot
[didrọ]
Denis Wymowa, ur. 5 X 1713, Langres, zm. 31 VII 1784, Paryż,
francuski filozof i pisarz oświeceniowy, główny redaktor Wielkiej encyklopedii francuskiej.
efekt aureoli, efekt halo,
psychol. tendencja występująca w procesie spostrzegania (oceniania) ludzi;
zjawiska obserwowane u zwierząt, obejmujące przeżycia analogiczne do przeżyć estetycznych człowieka związane z odbiorem szczególnych wrażeń zmysłowych ze świata zewn. (lub z ich wyobrażeniami) oraz związane z nimi działania.
biol. zachowanie wywołane pobudzeniem 2 antagonistycznych reakcji popędowych, np. strachu i wściekłości (lub przy zahamowaniu reakcji przez pozę podporządkowaną) podczas konfrontacji 2 osobników tego samego gat. (agonistyczne zachowanie się zwierząt);
Kotrrawaj
[tamilskie Kor ravai ‘królowa’, ‘władczyni’, ‘zwyciężczyni’],
tamilska bogini wojny i zwycięstwa;
motywacja
[łac.],
biol. w etologii gotowość do działania lub źródło działania albo „tło” percepcji; pojęcia „motywacja” używa się także zamiennie z popędem; sytuację, gdzie co najmniej 2 popędy zostają uczynnione jednocześnie, nazywa się konfliktem motywacyjnym;
południowoindyjski bóg młodości i wojny;
religiozn. termin wprowadzony do religioznawstwa przez R. Otta, nawiązujący do starorzymskiej koncepcji mocy i woli bóstwa, wyrażonej w pojęciu numen;
med. psychiczne poczucie przynależności do jednej z płci;
med. repertuar zachowań wraz z cyklem reakcji seksualnych właściwych kobiecie lub mężczyźnie;
ekon., socjol. proces złożonej aktywności fizyczno-umysłowej, której celem jest przekształcenie szeroko rozumianego środowiska w ten sposób, by zwiększyć szanse przeżycia gatunku ludzkiego.
rytualizacja
[łac.],
biol. ewolucyjny proces prowadzący do powstawania niektórych dziedzicznych, specyficznych gatunkowo wzorców zachowania się z kategorii póz i popisów zwierzęcych, spełniających funkcje wyzwalaczy;
Sejon
[tamilskie ceyon ‘czerwony’],
w mitologii tamilskiej jedno z imion boga Muruhana;
szósty dzień po dniu świątecznym, czyli ostatni dzień tygodnia siedmiodniowego.

Słownik języka polskiego PWN

ambiwalentny «zawierający elementy przeciwstawne»
• ambiwalentnie • ambiwalentność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia