aluminotermiczne

Encyklopedia PWN

spawanie aluminotermiczne, spawanie termitowe,
spawanie, w którym do stapiania obszarów styku wykorzystuje się ciepło reakcji chem. zachodzącej w termicie;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia