alternatywa

Encyklopedia PWN

alternatywa
[łac. alternare ‘wymieniać się’],
suma logiczna,
log. zdanie złożone z 2 zdań połączonych spójnikiem „lub” rozumianym jako równoznaczny z wyrażeniem „zachodzi co najmniej jedno z dwojga”;
alternatywa wyłączająca, alternatywa rozłączna, ekskluzja,
log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo” rozumianym jako „dokładnie jedno z dwojga”;
ruch happeningowy;
Praca i Sprawiedliwość Społeczna — Alternatywa Wyborcza, Arbeit & sociale Gerechtigkeit — Die Wahlalternative (WASG),
niemiecka partia polityczna;
serial polski, reżyseria: S. Bareja, scenariusz: Bareja, J. Płoński, M. Rybiński; 9 odcinków.
procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
statyst. funkcja określona na zbiorze alternatyw testu statyst. (statystyczne testy) — m.t. względem alternatywy θ wyraża prawdopodobieństwo odrzucenia przez test hipotezy zerowej, gdy jest prawdziwa wartość parametru θ;
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości log. mieć nie mogą.
logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalog.
układ partii politycznych w danym państwie, zdeterminowany przez przyjęte przez nie i akceptowane reguły rywalizacji lub współdziałania w walce o władzę albo o udział we władzy państwowej, o jej utrzymanie lub kontrolę.
Ajschylos, Eschyl, gr. Aíschylos, ur. 525 p.n.e., Eleusis k. Aten, zm. 456 p.n.e., Gela na Sycylii,
jeden z trzech wielkich tragediopisarzy greckich, uznany za twórcę tragedii klasycznej.
anarchizm
[gr., ‘bezrząd’],
doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.
Bareja Stanisław, ur. 5 XII 1929, Warszawa, zm. 14 VI 1987, tamże,
reżyser i scenarzysta film.; zaliczany do klasyków pol. komedii film.;
Beuys
[bois]
Joseph Wymowa, ur. 12 V 1921, Krefeld, zm. 21 I 1986, Düsseldorf,
niemiecki rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca akcji artystycznych.
Bødker
[bọ̈tkər]
Cecil, ur. 27 III 1927, Fredericia, zm. 19 IV 2020,
pisarka duńska;
koncepcja pedag. sformułowana 1971 przez I. Illicha;
dylemat
[gr. dílēmma < dis ‘dwa razy’, lambánō ‘biorę’],
pot. problem wymagający wyboru między dwiema różnymi możliwościami (między 2 członami alternatywy).
dysjunkcja
[łac. disiunctio ‘rozdzielenie’, ‘niezgodność’],
log. zdanie złożone z 2 zdań za pomocą spójnika „albo”, rozumianego jako „zachodzi co najwyżej jedno z dwojga”;
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.

Słownik języka polskiego PWN

alternatywa
1. «dwie wykluczające się możliwości; też: konieczność wyboru między dwiema wykluczającymi się możliwościami»
2. log. «zdanie składające się z dwóch zdań połączonych spójnikiem lub rozumianym jako równoznaczny z wyrażeniem „zachodzi co najmniej jedno z dwojga”»
alternatywa wykluczająca log. «zdanie składające się z dwóch zdań połączonych spójnikiem albo, wówczas prawdziwe, gdy jedno i tylko jedno ze zdań składowych jest prawdziwe»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia