alpejski

Encyklopedia PWN

jamnikogończy, alpejski jamniko-gończy, alpejski gończy krótkonożny,
austr. rasa psów myśliwskich;
Karakorum
[tur., ‘czarny piarg’],
hindi Karākoram, urdu Quarāqoram, ang. Karakoram Range, chiń. Karakorum Shan,
system górski w Azji Środkowej, w Indiach, w zajętej przez Pakistan części stanu Dżammu i Kaszmir oraz częściowo w zachodnich Chinach;
kenozoik
[gr. kainós ‘nowy’, zōḗ ‘życie’],
era kenozoiczna,
najmłodsza era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 65 mln lat temu do dziś; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
wielki obszar wyżynno-górski w Ameryce Północnej, w zachodniej części Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także w większości państw Ameryki Środkowej;
ruchy tektoniczne będące w szerokim ujęciu fazami orogenezy alpejskiej, przypadające na schyłek kredy i początek paleogenu.
masa lodu powstała na lądzie z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, znajdująca się w stałym, powolnym ruchu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia