allochtoniczny

Encyklopedia PWN

allochtoniczne organizmy, organizmy alochtoniczne,
organizmy występujące na danym terenie, pochodzące z innego obszaru
allochtoniczne substancje, substancje alochtoniczne,
substancje występujace na danym terenie, pochodzące z innego obszaru;
biol. organizmy miejscowe pochodzące z obszaru, na którym obecnie występują;
ekol. typ jeziora o bardzo niskiej żyzności wód, dużej zawartości związków humusowych, zakwaszeniu wody, często niedoborze tlenu i substancji pokarmowych i ubogiej jakościowo faunie i florze;
substancje chemiczne, bakterie i in. mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia