algebraiczna

Encyklopedia PWN

mat. powierzchnia, której współrzędne spełniają równanie postaci F(x, y, z) = 0, gdzie F jest funkcją algebraiczną;
dział matematyki na pograniczu geometrii i algebry, zaliczany tradycyjnie do algebry;
mat. zbiór punktów płaszczyzny, których współrzędne x, y spełniają pewne równanie algebraiczne;
mat. funkcja y = f(x), dla której istnieje niezerowy wielomian W o 2 zmiennych, taki że W(x, y) = 0 dla każdego x z dziedziny funkcji f;
mat. liczba będąca pierwiastkiem wielomianu jednej zmiennej o współczynnikach całkowitych;
mat. dział topologii obejmujący badanie przestrzeni topologicznych i przekształceń między nimi przy użyciu pojęć i metod algebraicznych.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia