algebr

Encyklopedia PWN

dział matematyki na pograniczu geometrii i algebry, zaliczany tradycyjnie do algebry;
mat. grupa (grupa, mat.) będąca jednocześnie rozmaitością różniczkową — operacja grupowa jest w niej opisana za pomocą funkcji różniczkowalnych (w lokalnych współrzędnych).
metoda dowodzenia twierdzeń matematycznych;
mat. pojęcie algebraiczne najczęściej definiowane dla pierścieni, rzadziej dla innych algebr ogólnych (np. dla półgrup).
Jones
[dżəunz]
Vaughan Frederick Randal, ur. 31 XII 1952, Gisborne,
matematyk nowozelandzki;
mat. teoria mająca swoje korzenie w topologii algebraicznej, w oryginalnej formie (topologicznaK-teoria) — metoda badania przestrzeni topologicznych X, polegająca na studiowaniu wiązek wektorowych nad X.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia