algebr

Encyklopedia PWN

dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności algebr, czyli obiektów postaci A = (A, F), gdzie A jest zbiorem (zw. nośnikiem algebry), a F rodziną operacji (funkcji) na zbiorze A o skończonej liczbie argumentów (struktura matematyczna).
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
Białynicki-Birula Andrzej Szczepan, ur. 26 XII 1935, Nowogródek, zm. 19 IV 2021, Warszawa,
brat Iwona, matematyk;
Clifford
[klı̣fərd]
William Kingdon, ur. 4 V 1845, Exeter, zm. 3 III 1879, Madera,
ang. matematyk i filozof;
Connes
[kon]
Alain, ur. 1 IV 1947, Draguignan,
matematyk francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia