akustyka mowy

Encyklopedia PWN

dział akustyki zajmujący się badaniem struktury głosu ludzkiego;
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
dział akustyki zajmujący się budową i działaniem organów mowy i słuchu, a także badaniem uszkodzeń słuchu i ich przyczyn, leczeniem wad wymowy.
dział akustyki obejmujący badania procesu powstawania wrażeń słuchowych, roli zmysłu słuchu w procesie porozumiewania się, wpływu słuchu na kształtowanie się mowy i in.
Bell Alexander Graham Wymowa, ur. 3 III 1847, Edynburg, zm. 2 VIII 1922, Baddeck (prow. Nowa Szkocja, Kanada),
amerykański wynalazca i fizjolog, pochodzenia szkockiego.
dział fonetyki zajmujący się akustycznym (akustyka) tworzywem mowy;
fiz. zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym gazowym, ciekłym lub stałym (fale sprężyste) wywołujące subiektywne wrażenie słuchowe u człowieka lub zwierząt (definicja z zakresu fizyki), a także subiektywne wrażenie słuchowe wywołane takim zaburzeniem (definicja z zakresu psychologii);
dziedzina nauki i techniki zajmująca się zagadnieniami związanymi z przetwarzaniem drgań akustycznych (dźwięków) na sygnały elektr. (sygnały foniczne) i odwrotnie za pomocą przetworników elektroakustycznych (np. mikrofonów, głośników, słuchawek), a także procesami zapisywania sygnałów fonicznych na nośnikach (np. taśmie magnet., płycie gramofonowej czy kompaktowej) i odtwarzania z nich dźwięku (np. za pomocą magnetofonu lub dyskofonu) oraz przesyłania sygnałów fonicznych (radiofonia, telefonia).
foniatria
[gr. phōnḗ‘głos’, ‘dźwięk’, iatreía ‘leczenie’],
dział medycyny w ramach otorynolaryngologii;
wirtualna rzeczywistość, ang. virtual reality, VR,
inform. syntetyzowanie przez programy komputerowe doznań odbieranych przez zmysły ludzkie (najczęściej dźwięku i obrazu, ale także dotyku), np. w symulatorach lotów lub w grach komputerowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia