akustyczną

Encyklopedia PWN

efekty dźwiękowe, określone dźwięki wprowadzone rozmyślnie do programu audycji radiofonicznej w celu zilustrowania przedstawionych treści i wzmocnienia oddziaływania na wyobraźnię i psychikę odbiorcy; są wykorzystywane również w filmie;
zjawiska akustyczne, w których wartości wielkości opisujących zaburzenie sprężyste ośrodka (fale sprężyste) są duże w porównaniu z wartościami określającymi stan równowagi tego ośrodka;
akustyczny układ, akustyczny układ drgający,
obiekt wytwarzający falę sprężystą lub z nią oddziałujący (np. rezonator, absorber).
dział fonetyki zajmujący się akustycznym (akustyka) tworzywem mowy;
ciśnienie wywierane przez czoło fali akustycznej, występujące w ośrodku, w którym się ta fala rozprzestrzenia, a także na powierzchni rozgraniczającej dwa ośrodki o różnych właściwościach akustycznych;
urządzenie eliminujące z fali dźwiękowej (lub reprezentującego ją sygnału fonicznego) składowe w pewnym pasmie częstotliwości;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia