aktywowana

Encyklopedia PWN

scyntylator
[łac.],
substancja (stała, ciekła, gazowa), w której pod wpływem padającego wysokoenerg. promieniowania jonizującego występują scyntylacje;
czarna, porowata substancja stała, otrzymywana w procesie pirolizy drewna (drewna destylacja);
adsorbent
[łac.],
substancja stała (krystaliczna lub żel), na powierzchni której zachodzi adsorpcja.
aktywator
[łac.],
genet. element danego systemu regulacji ekspresji genów, aktywujący transkrypcję;
aminokwasy pobudzające, aminokwasy aktywujące,
substancje o silnym działaniu biologicznym wpływające na funkcję komórek, szczególnie układu nerwowego.
antydepresyjne leki, leki przeciwdepresyjne, leki tymoleptyczne, antidepressiva, thymoleptica,
grupa leków stosowanych w leczeniu chorób afektywnych (depresji), a także innych zaburzeń psychicznych, np. niektórych zespołów lękowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia