aksjologiczny

Encyklopedia PWN

Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
Tischner Józef, ur. 12 III 1931, Stary Sącz, zm. 28 VI 2000, Kraków,
filozof, teolog, eseista, ksiądz katolicki.
zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych do zaspokajania potrzeb życiowych jednostki lub rodziny.
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

aksjologia «nauka o wartościach i o kryteriach wartościowania; też: konkretny system wartości »
• aksjologiczny • aksjologicznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia