akceleratorach kołowych

Encyklopedia PWN

urządzenie do przyspieszania naładowanych mikrocząstek, czyli do nadawania im wielkich energii kinetycznych.
częstość cyklotronowa, częstotliwość cyklotronowa, częstość Larmora, ωc,
częstość kołowa obiegu cząstki naładowanej w stałym polu magnet. H prostopadłym do płaszczyzny toru cząstki;
fazotron
[gr.],
fiz. kołowy (cykliczny) akcelerator przyspieszający protony do energii kilkuset MeV; → synchrocyklotron.
LHC, ang. Large Hadron Collider, Wielki Zderzacz Hadronów,
największy (o obwodzie 27 km) kołowy akcelerator przyspieszający i zderzający 2 wiązki protonów o energii 7000 GeV każda;
mikrotron
[gr.],
urządzenie do przyspieszania elektronów (rodzaj akceleratora cząstek naładowanych);
synchrocyklotron
[gr.],
cyklotron z modulowaną częstotliwością, ros. fazotron,
kołowy (cykliczny) akcelerator przyspieszający protony do energii kilkuset MeV;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia