agregatowy

Encyklopedia PWN

łączna wielkość wydatków (w wyrażeniu nominalnym) na dobra i usługi w całej gospodarce narodowej.
ekon. w języku potocznym ilość produktów, którą przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć na rynek.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
statyst. mierniki tempa zmian zjawisk ekonomicznych, najczęściej cen, fizycznych rozmiarów (ilości) produkcji lub konsumpcji i wartości pieniężnych porównywanych w 2 okresach (określanych zwykle jako bieżący i bazowy).
ekon. system gromadzenia i przetwarzania informacji gospodarczych oraz konstruowania agregatowych (agregat; ekon. ) mierników opisujących aktywność gospodarczą w skali gospodarki narodowej w danym okresie, najczęściej rocznym.
przestrzenne uporządkowanie cząstek fazy stałej gleby;
Davidson
[dẹıwıdsən]
Paul, ur. 23 X 1930, Nowy Jork,
ekonomista amerykański; reprezentant postkeynesowskiego nurtu w ekonomii.
utworzona przez najdrobniejsze cząstki gleby (średnica 0,5–0,001µm) część fazy stałej gleby, zawarta we frakcji koloidalnej (granulometryczny skład gleby).

Słownik języka polskiego PWN

agregat
1. «całość powstała przez złączenie niejednorodnych części»
2. «zespół sprzężonych ze sobą na stałe różnych maszyn»
3.  «skupienie cząsteczek w większą strukturę»
4. log. «zbiór»

• agregatowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia