agencyjną

Encyklopedia PWN

rodzaj umowy o pośrednictwo, w której strona zwana agentem zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu;
tygodnik o charakterze ogólnoinformacyjnym, wyd. 1984–90 w Warszawie poza cenzurą;
agencje prasowe poza Europą,
informacja
[łac.],
prasa:
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia