adwokat

Encyklopedia PWN

wysoki urzędnik niderlandzki, który przewodniczył obradom Stanów Prowincjonalnych oraz pośredniczył między tymi stanami a władztwem centralnym w Brukseli;
adwokatura
[łac. advocatus ‘przyzwany na pomoc’],
palestra,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.
Aszkenaze Stefan Tobiasz, właśc. Tobiasz Aschkenase, ur. 18 X 1863, Lwów, zm. 10 I 1920, tamże,
działacz polit., adwokat;
Berenson Leon, ur. 1882, Warszawa, zm. 23 IV 1941, tamże,
adwokat, publicysta;
Borghese
[borgẹze],
ród rzym. wywodzący się od patrycjuszy sieneńskich z XIII w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia