adwekcyjna

Encyklopedia PWN

zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
meteorol. zawiesina bardzo małych (o średnicy poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy bardzo niskich temperaturach — kryształów lodu) w przyziemnej warstwie powietrza, powodująca ograniczenie widzialności (poniżej 1 km);
nocne obniżenie temperatury powietrza poniżej 0°C przy średniej dobowej temperaturze wyższej niż 0°C;
ekol. pojedyncze drzewa i krzewy lub ich zgrupowania poza lasem i obszarami miejskimi oraz nie zaliczane do sadów, pełniące funkcje ekologiczne i estetyczne, a także produkcyjne przez dostarczanie surowca drzewnego i owoców;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

adwekcja «napływ mas powietrza, mających inne właściwości niż powietrze uprzednio zalegające»
• adwekcyjny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia