adaptacyjne

Encyklopedia PWN

med. grupa zaburzeń psychicznych; uwarunkowane sytuacją przekraczającą indywidualne możliwości adaptacyjne (sposoby radzenia sobie, przystosowania się, mechanizmy obronne);
sterowanie, którego procedura samoczynnie dostosowuje się do zmian w obiekcie sterowanym;
fiz. zwierciadło charakteryzujące się możliwością przystosowania kształtu powierzchni odbijającej do zmieniających się warunków pracy układu, w którym to zwierciadło jest wykorzystane.
ekon. przyjmowane przez keynesistów założenie, że podmioty gospodarcze dokonują ekstrapolacji trendów,
biometeorologia
[gr. bíos ‘życie’, metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘pojęcie’],
nauka zajmująca się badaniem wpływu warunków atmosferycznych na procesy przebiegające w żywych organizmach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia