abelowych

Encyklopedia PWN

mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
Krull Wolfgang, ur. 26 VIII 1899, Baden-Baden, zm. 12 IV 1971, Bonn,
matematyk niemiecki;
Lindemann Ferdinand von (od 1918), Carl Louis F. Lindemann, ur. 12 IV 1852, Hanower, zm. 6 III 1939, Monachium,
matematyk niemiecki;
Painlevé
[pęlwẹ]
Paul, ur. 5 XII 1863, Paryż, zm. 29 X 1933, tamże,
fr. matematyk i polityk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia