a.c.

Encyklopedia PWN

a.c.
[łac. anno currente ‘bieżącego roku’],
skrót stosowany w datacji dokumentów średniowiecznych.
a.C., a.Chr. (n.)
[skrót łac. ‘ante Christum (natum)’ ‘przed (narodzeniem) Chrystusa’],
skrót przyjęty na oznaczenie lat przed początkiem ery chrześcijańskiej;
określenie 3 obszarów Polski w okresie międzywojennym, różniących się pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego; w końcu lat 30. popularne w publicystyce;
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy C-dur (bez znaków chromatycznych) i gamy c-moll (z trzema bemolami), zarazem pierwszy dźwięk (stopień), od którego rozpoczyna się — jak przyjęto — skala diatoniczna (c, d, e, f, g, a, h);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
α-bisabobol, C15H25OH,
związek organiczny, trzeciorzędowy alkohol seskwiterpenowy, ciecz;
muz. tonacja minorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna majorowa C-dur.
muz. tonacja majorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna minorowa a-moll.
Alexander
Jeffrey C. ur. 1947,
socjolog amer.;
przenośnik aktywnych grup acetylowych
ogólnopol. stowarzyszenie oświat., zał. 1993 w Warszawie, z siedzibą w Otwocku;
agencja, założona 1989 w Warszawie;
Kriemlow Julij A., ur. 19 VI 1908, Essentuki (Kaukaz), zm. 19 II 1971, Leningrad (ob. Petersburg),
muzykolog rosyjski;
Prescott
[prẹskət]
Edward C., ur. 26 XII 1940, Glen Falls (stan Nowy Jork),
ekonomista amerykański.
Snow
[snəu]
Sir C.P. (Charles Percy), ur. 15 X 1905, Leicester (hrab. Leicestershire), zm. 1 VII 1980, Londyn,
mąż Pameli Hansford Johnson, pisarz ang., z wykształcenia fizyk;
Swietłow Michaił A., ur. 17 VI 1903, Jekaterynosław (ob. Dniepropetrowsk), zm. 28 IX 1964, Moskwa,
poeta rosyjski;
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia