a.c.

Encyklopedia

a.c.
[łac. anno currente ‘bieżącego roku’],
skrót stosowany w datacji dokumentów średniowiecznych.
a.C., a.Chr. (n.)
[skrót łac. ‘ante Christum (natum)’ ‘przed (narodzeniem) Chrystusa’],
skrót przyjęty na oznaczenie lat przed początkiem ery chrześcijańskiej;
określenie 3 obszarów Polski w okresie międzywojennym, różniących się pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego; w końcu lat 30. popularne w publicystyce;
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy C-dur (bez znaków chromatycznych) i gamy c-moll (z trzema bemolami), zarazem pierwszy dźwięk (stopień), od którego rozpoczyna się — jak przyjęto — skala diatoniczna (c, d, e, f, g, a, h);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy A-dur (z trzema krzyżykami) i gamy a-moll (bez znaków chromatycznych przykluczowych);
α-bisabobol, C15H25OH,
związek organiczny, trzeciorzędowy alkohol seskwiterpenowy, ciecz;
muz. tonacja minorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna majorowa C-dur.
muz. tonacja majorowa, zapisywana bez znaków przykluczowych, jak pokrewna minorowa a-moll.
Alexander
Jeffrey C. ur. 1947,
socjolog amer.;
przenośnik aktywnych grup acetylowych
ogólnopol. stowarzyszenie oświat., zał. 1993 w Warszawie, z siedzibą w Otwocku;
Kriemlow Julij A., ur. 19 VI 1908, Essentuki (Kaukaz), zm. 19 II 1971, Leningrad (ob. Petersburg),
muzykolog rosyjski;
Prescott
[prẹskət]
Edward C., ur. 26 XII 1940, Glen Falls (stan Nowy Jork),
ekonomista amerykański.
Snow
[snəu]
Sir C.P. (Charles Percy), ur. 15 X 1905, Leicester (hrab. Leicestershire), zm. 1 VII 1980, Londyn,
mąż Pameli Hansford Johnson, pisarz ang., z wykształcenia fizyk;
Swietłow Michaił A., ur. 17 VI 1903, Jekaterynosław (ob. Dniepropetrowsk), zm. 28 IX 1964, Moskwa,
poeta rosyjski;
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia