a.a.

Encyklopedia PWN

Bruni Fiodor A., ur. 15 XII 1801, Mediolan, zm. 11 IX 1875, Petersburg,
malarz rosyjski;
Bułhakow, Bułgakow, Michaił A., ur. 15 V 1891, Kijów, zm. 10 III 1940, Moskwa,
rosyjski prozaik i dramatopisarz, z wykształcenia lekarz.
Bykow Rołand A., ur. 12 XI 1929, Kijów, zm. 6 X 1998, Moskwa
ros. aktor, scenarzysta i reżyser teatr. i film.;
Centaur A, Centaurus A, Cen A,
silne źródło promieniowania radiowego (także rentgenowskiego, gamma i podczerwonego) w gwiazdozbiorze Centaura;
Cygnus A, Łabędź A, Cyg A,
drugie co do jasności źródło fal radiowych na niebie, znajdujące się w gwiazdozbiorze Łabędzia;
duński bank komercyjny;
Dodin Lew A., ur. 1944,
reżyser rosyjski;
Dom Prasy S.A., do 1934 Prasa Polska S.A., zw. też czerwoną prasą,
koncern prasowy, zał. 1922 w Warszawie przez: H. Butkiewicza, A. Lewandowskiego, A. Nowickiego, J. Plewińskiego, zamknięty X 1939;
Fet Afanasij A., właśc. A.A. Szenszyn, ur. 5 XII 1820, Nowosiołki (gubernia orłowska), zm. 3 XII 1892, Moskwa,
poeta rosyjski;
Filippow Boris A., właśc. B.A. Filistinski, ur. 6 VIII 1905, Stawropol, zm. 3 V 1999, Waszyngton,
ros. pisarz i krytyk literacki;
Galicz Aleksandr A., właśc. A.A. Ginzburg, ur. 19 X 1918, Jekaterynosław (ob. Dniepropetrowsk), zm. 15 XII 1977, Paryż,
ros. poeta, dramatopisarz i pieśniarz;
Gorski Aleksandr A., ur. 18 VIII 1871, Moskwa, zm. 20 X 1924, tamże,
ros. tancerz, choreograf.
Granin Daniił A., właśc. D.A. Gierman, ur. 1 I 1919, Wołyń, zm. 4 VII 2017, Petersburg,
prozaik rosyjski;
Gukowski Grigorij A., ur. 1 V 1902, Petersburg, zm. 2 IV 1950,
ros. historyk literatury;
Jesienin Siergiej A., ur. 3 X 1895, Konstantinowo, zm. 28 XII 1925, Leningrad (ob. Petersburg),
poeta rosyjski.
Kaczmarek Jan A.P., ur. 29 IV 1953, Konin,
kompozytor;
Katienin Pawieł A., ur. 22 XII 1792, Szajewo (gubernia kostromska), zm. 4 VI 1853, tamże,
ros. poeta, dramatopisarz, krytyk literacki;
Kołpakowa Irina A., ur. 22 V 1933, Leningrad (ob. Petersburg),
tancerka rosyjska;
Lwow Nikołaj A., ur. 4 III 1751, Nikolskoje-Czerieczice k. Torżka, zm. 3 I 1804, Moskwa,
ros. architekt, poeta, etnograf i tłumacz;
Milne
[mıln]
A.A. (Alan Alexander) Wymowa, ur. 18 I 1882, Londyn, zm. 31 I 1956, Hartfield (hrab. Sussex),
pisarz angielski;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
a I
1. «pierwsza litera alfabetu»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: pierwszy»
4.  «kilkakrotnie powtórzona głoska, nucona przy usypianiu dziecka»
5. «szósty dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
a II
1. «spójnik łączący zdania lub wyrażenia o przeciwstawnej treści, np. On gra, a ona tańczy. Nauka a zabawa.»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie uzupełniające wcześniejszą informację, np. Kwitły kwiaty, a nad nimi uwijały się pszczoły.»
3. «spójnik przyłączający zdanie wyrażające konsekwencje tego, o czym była mowa wcześniej, np. Zastąpię cię w pracy, a ty odpoczniesz.»
4. «spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie o treści niezgodnej z tym, co można wnioskować na podstawie zdania poprzedzającego, np. Zjadł dużo, a ciągle był głodny.»
5. «spójnik łączący słowa o takiej samej postaci, powtórzone w celu podkreślenia tego, o czym mowa w zdaniu, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć.»
6. «spójnik łączący powtórzone zaimki wskazujące, użyte w tym celu, by dane wyrażenie nie miało określonego odniesienia, np. Nazywał się tak a tak.»
a III «partykuła nawiązująca do kontekstu lub sytuacji i zarazem wprowadzająca wypowiedzenia o różnych odcieniach intonacyjnych, np. A nie mówiłam? A niech sobie śpiewa.»
a IV «wykrzyknik wyrażający różne stany uczuciowe»
a.C. «ante Christum»
a.c. I, ac, ac. «a conto»
a.c. II «anno currente»
a capite [wym. a kapite] «od nowego wiersza»
a cappella [wym. a kapella] «bez akompaniamentu instrumentów»
a conto [wym. a konto] «zaliczkowo»
a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»
a cunabulis [wym. a kunabulis] «od dzieciństwa»
A.D., AD «Anno Domini»
à discrétion [wym. a diskresją] «według własnego uznania»
A-dur «gama lub tonacja durowa»
a fronte «ułożony w zwykłym porządku alfabetycznym»
à la [wym. a la] «wykonany tak, by przypominał kogoś lub coś, np. cielęcina à la flaczki»
à la carte [wym. a la kart] «potrawy z jadłospisu, do wyboru»
a linea «od nowego wiersza»
a-moll «gama lub tonacja molowa»
a posteriori
1. «na podstawie faktów»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie ze skutków o przyczynach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie na podstawie uprzedniego doświadczenia»
a priori
1. «bez zapoznania się z faktami»
2. «w średniowieczu: formuła oznaczająca wnioskowanie z przyczyn o skutkach; w filozofii nowożytnej: termin określający poznanie niezależne od doświadczenia»
à propos [wym. a propo] «wyrażenie wprowadzające temat wypowiedzi»
à rebours [wym. a rebur] «na odwrót»
a tergo «ułożony w odwróconym porządku alfabetycznym»
a vista, awista «bez przygotowania, od razu»
bric-à-brac [wym. brikabrak] «zbiór przedmiotów o charakterze antykwarycznym»
fil-à-fil [wym. filafil] «wełniana tkanina ubraniowa z przędzy czesankowej»
ménage à trois [wym. menaż a trua] «trójkąt małżeński»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
pied-à-terre [wym. pjedater] «mieszkanie, z którego korzysta się od czasu do czasu»
poco a poco [wym. poko a poko] muz. «z wolna, stopniowo»
roman à clef [wym. romãnakle] zob. powieść z kluczem.
roman à thèse [wym. romãnatez] zob. powieść z tezą.
terminus a quo [wym. terminus a kwo] «moment przyjęty za początek czegoś»
tête-à-tête I [wym. tetatet] «sam na sam, zwłaszcza z osobą przeciwnej płci»
tête-à-tête II [wym. tetatet] «spotkanie sam na sam dwóch osób, zwłaszcza przeciwnej płci»
tout à fait [wym. tut a fe] «całkiem, w zupełności»
vis-à-vis I [wym. wizawi] «naprzeciwko»
vis-à-vis II [wym. wizawi] «osoba znajdująca się lub mieszkająca naprzeciwko»
witamina A «witamina odgrywająca podstawową rolę w procesie widzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia