Zjawiska jednoelektronowe

Encyklopedia PWN

dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
w mechanice kwantowej przybliżona metoda opisu stanu układu wielu jednakowych cząstek o spinie połówkowym, np. elektronów w cząsteczce czy atomie lub nukleonów w jądrze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia