Ziemia

Encyklopedia PWN

miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
lotn. rodzaj lotu statku powietrznego, w którym jego położenie względem ziemi jest niezmienne;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w Bruździe Zbąszyńskiej, nad Obrą i Jez. Zbąszyńskim.
element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
zbożowe ustawy, ang. corn laws,
prawa brytyjskie dotyczące eksportu lub importu zboża;
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar, którego działanie jest oparte na okresowych ruchach ciał niebieskich, np. obrocie Ziemi dookoła Słońca i wokół własnej osi, ruchach pulsarów.
tajna niepodległościowa organizacja emigr.,
żaglowiec szkolny Pol. Związku Żeglarskiego, drewniany 2-masztowy szkuner gaflowy
Zhang Ailing, Eileen Chang, pseud. Liang Jing, ur. 30 IX 1920, Szanghaj, zm. 8 IX 1996, Los Angeles,
chiń. pisarka i tłumaczka;
Zieliński Gustaw, ur. 1 I 1809, Markowice (Kujawy), zm. 23 XI 1881, Skępe (ziemia dobrzyńska),
poeta;
Zieliński Józef Feliks, pseud. Izet-Bey, ur. 18 V 1808, Luberadz (Mazowsze), zm. 22 VII 1878, Skępe (ziemia dobrzyńska),
fotograf, wynalazca, publicysta;
organ samorządu lokalnego w niektórych guberniach i powiatach europejskiej części Rosji (wyjątek stanowiły m.in. gubernie Królestwa Polskiego), istniejący 1864–1917;
Zierhoffer August, ur. 23 II 1893, Wiśniowczyk k. Podhajec (Ukraina), zm. 22 II 1969, Poznań,
ojciec Karola Leopolda, geograf geomorfolog;
Zimmermann Marian, ur. 19 IX 1901, Przemyśl, zm. 19 I 1969, Poznań,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego;
legalna chłopska partia rewolucyjna, zał. 1928 przez radykalnych działaczy SCh i byłych czł. NPCh;
partia chłopska, utworzona V 1919 w Wielkopolsce;
rzekoma bulla pap. Grzegorza XVI do chłopów pol. z lat 40. XIX w., autorstwa P. Ściegiennego;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia