Ziemia

Encyklopedia PWN

stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Zankidzi, Zankiyyūn, Zangidzi, Zengidzi,
dynastia tureckich władców (atabegów) północnego Iraku i Syrii panująca 1127–1222;
Zapałowicz Hugo, ur. 15 XI 1852, Lublana (Słowenia), zm. 20 XI 1917, Perowsk (ob. Kyzyłorda, Kazachstan),
botanik, podróżnik;
zapora, pot. tama,
betonowa lub ziemna budowla piętrząca z upustami, dzięki której powstaje sztuczny zbiornik wodny.
tygodnik społ.-polit. i gosp. dla chłopów, wyd. 1907–15 w Warszawie;
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich przez Zaratusztrę;
podstawowe składniki wzrostu gospodarczego;
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w Kotlinie Oświęcimskiej, nad Skawą.
zauropody, Sauropoda,
podrząd dinozaurów gadziomiednicznych, tworzący wraz z prozauropodami grupę zauropodokształtnych, czyli zauropodomorfów (Sauropodomorpha);
Zawadzki-Rogala Antoni Rudolf, ur. 5 II 1896, Dębica, zm. 27 VI 1974, Warszawa,
geodeta, oficer;
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
lotn. rodzaj lotu statku powietrznego, w którym jego położenie względem ziemi jest niezmienne;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w Bruździe Zbąszyńskiej, nad Obrą i Jez. Zbąszyńskim.
element wodociągu, którego gł. zadaniem jest gromadzenie wody.
zbożowe ustawy, ang. corn laws,
prawa brytyjskie dotyczące eksportu lub importu zboża;
Zdort Wiesław, ur. 27 IV 1931, Warszawa, zm. 15 I 2019, tamże,
operator filmowy;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar, którego działanie jest oparte na okresowych ruchach ciał niebieskich, np. obrocie Ziemi dookoła Słońca i wokół własnej osi, ruchach pulsarów.
tajna niepodległościowa organizacja emigr.,

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia