Ziemia

Encyklopedia PWN

seria pierwszych 6 sowieckich 1-osobowych załogowych statków kosmicznych, wynoszonych 1961–63 na orbitę okołoziemską za pomocą rakiety nośnej Wostok, przeznaczonych do badań zachowania się organizmu ludzkiego w warunkach lotu kosmicznego, sprawdzenia działania urządzeń statku i systemów łączności z Ziemią oraz realizacji lotów zespołowych;
dziedziczna wielka własność ziemska w średniow. Rusi, potem w W. Księstwie Litew. i W. Księstwie Moskiewskim;
tygodnik społeczno-polityczny,
zespół praktyk i wierzeń odnoszących się do poznania przyczyn aktualnej sytuacji życiowej lub przebiegu przyszłych zdarzeń;
Wrycza Józef, pseud. Rawycz, ur. 4 II 1884, Zblewo k. Stargardu, zm. 4 XII 1961, Tuchola,
ksiądz, działacz niepodległościowy i młodokaszubski, podpułkownik;
Wrzosek Adam, ur. 6 V 1875, Zagórze k. Dąbrowy Górniczej, zm. 26 II 1965, Poznań,
lekarz patolog, antropolog, historyk medycyny i nauk przyrodniczych;
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.
współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
święto chrześcijańskie ku czci wszystkich znanych Bogu świętych, zwłaszcza nie kanonizowanych oficjalnie, a szerzej wszystkich, którzy dostąpili zbawienia i przebywają w niebie;
wścieklizna, wodowstręt,
med., wet. ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego wywoływana przez wirus wścieklizny należący do rodziny rabdowirusów;
tygodnik katol., wyd. 1953–81 we Wrocławiu, następnie w Warszawie przez Stow. „Pax”;
wu xing
[chiń., ‘pięć elementów’],
w tradycyjnej myśli chiń. 5 elementów: woda, ogień, drzewo, metal, ziemia, podstawowe składniki materii, nadające jej określone cechy i uczestniczące w nieustających, cyklicznie powtarzających się procesach, które dają początek wszystkim istotom i rzeczom we Wszechświecie.
piechota polska utworzona 1578 w Koronie przez Stefana Batorego, 1592 –– na Litwie;
Wydrzyński Andrzej, ur. 1 XII 1921, Czarnokonicka Wola k. Tarnopola, zm. 13 VII 1992, Warszawa,
pisarz;
Wygodzki Stanisław, ur. 13 I 1907, Będzin, zm. 9 V 1992, Giwataim k. Tel Awiwu-Jaffy,
pisarz, pochodzenia żydowskiego.
archeol.:
zagłębienie w ziemi wraz z korzeniami drzewa wywróconego przez wiatr;
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia