Zasada Hamiltona

Encyklopedia PWN

dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
dział mechaniki klas. badający ruch (kinetyka) i równowagę (statyka) ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił.
mechanika
[gr. mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych oraz oddziaływań między nimi, prowadzących do zmiany ruchu ciał lub ich odkształceń.
filoz. metodologiczna zasada ekonomii myślenia,
Washington
[uọszıŋtən]
George Wymowa, Jerzy Waszyngton, ur. 22 II 1732, hrab. Westmoreland (stan Wirginia), zm. 14 XII 1799, Mount Vernon (tamże),
polityk amerykański, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych.
federaliści, Partia Federalistyczna,
ugrupowanie polityczne w USA uformowane w końcu XVIII w.; zabiegali o ratyfikację Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787;
funkcja Lagrange’a, lagranżjan, L,
funkcja współrzędnych uogólnionych q, prędkości uogólnionych &qdot.x; = dq/dt i czasu t;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia