Zasada Hamiltona

Encyklopedia PWN

Hamiltona zasada, zasada najmniejszego działania, zasada stacjonarnego (ekstremalnego) działania,
jedna z wariacyjnych zasad mechaniki;
autom. zasada określająca warunek konieczny optymalności sterowania obiektem dynamicznym przy uwzględnieniu nałożonych ograniczeń;
fiz. zasady określające ruch układu fizycznego, sformułowane przy wykorzystaniu rachunku wariacyjnego;
Hamilton
[hạ̈məltən]
Sir William Rowan, ur. 4 VIII 1805, Dublin, zm. 2 IX 1865, tamże,
irlandzki matematyk i astronom.
Hamilton
[hạ̈məltən]
Sir William, ur. 8 III 1788, Glasgow, zm. 6 V 1856, tamże,
filozof szkoc.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia