Zapora ziemna

Encyklopedia PWN

geotechnika
[gr. gḗ ‘ziemia’, téchnē ‘sztuka’, ‘nauka’, ‘ rzemiosło’],
dyscyplina nauk. zajmująca się zastosowaniem teorii nauk. i metod inżynieryjnych pozwalających na uzyskanie, interpretację i wykorzystanie wiedzy o gruntach (skałach) w celu ustalenia warunków budowlanych na danym terenie.
Goczałkowickie, Jezioro, Goczałkowicki Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Małej Wiśle, w Kotlinie Oświęcimskiej, w woj. śląskim; utworzone 1956 przez spiętrzenie rzeki zaporą ziemną (wys. zapory 16 m);
bud. rodzaj zapory ziemnej budowanej w celu spiętrzenia wody w stawach rybnych lub osadowych (w których są składowane szlamy);
dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
Jastrowskie, Jezioro, Jastrowski Zbiornik Wodny, Jastrowie,
zbiornik retencyjny w Dolinie Gwdy, w woj. wielkopolskim;
Kaszm al-Kirba, Khashm al-Qirbah,
region roln. w północno-wschodnim Sudanie w prow. Kassala, na l. brzegu Atbary.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia