Zapalenie

Encyklopedia PWN

adenowirusy, Adenoviridae,
rodzina kulistych wielościennych wirusów o genomie (genomika) zbudowanym z dwuniciowego DNA;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
lek mukolityczny i wykrztuśny ułatwiający usuwanie lepkiego śluzu z dróg oddechowych;
antymetabolit zasad purynowych stosowany jako lek immunosupresyjny;
choroba z Lyme
[ch. z laım],
borelioza z Lyme, krętkowica kleszczowa,
choroba wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi;
enterowirusy
[gr.-łac.],
rodzaj wirusów w rodzinie Picornaviridae o genomie zbudowanym z jednoniciowego RNA;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia