Zapalenie

Encyklopedia PWN

tarczyca, gruczoł tarczowy,
gruczoł dokrewny kręgowców, którego komórki mają zdolność do wychwytywania jodu i produkowania hormonów: trijodotyroniny, tyroksyny i kalcytoniny;
najniższa temp., w której substancje palne w obecności powietrza ulegają samorzutnemu zapaleniu się
Theiler
[ŧạılər]
Max, ur. 30 I 1899, Pretoria, zm. 11 VIII 1972, New Haven,
amer. lekarz, mikrobiolog, urodzony w RPA;
med. choroba inwazyjna wywołana przez pierwotniaka toksoplazmę (Toxoplasma gondii);
med. choroba skóry twarzy;
farm. syntetyczny, fluorowany glikokortykosteroid, pozbawiony praktycznie działania mineralokortykoidowego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia