Zapalenie

Encyklopedia PWN

grupa chorób somatycznych, których przyczyn upatruje się w uwarunkowaniach psychogennych;
złożony narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi występujący u kręgowców.
anat. wąskie, cewkowate uwypuklenie jelita ślepego występujące u niektórych ssaków, np. gryzoni, małp i u człowieka;
akantocefaloza
[gr. ákantha ‘kolec’, kephalḗ ‘głowa’],
choroba pasożytnicza (inwazyjna) kręgowców, gł. świń, ptaków i ryb wywoływana przez dojrzałe kolcogłowy;
med. stan chorobowy, w którym współistnieją przeciwciała antyfosfolipidowe: antykoagulant tocznia lub przeciwciała antykardiolipinowe w surowicy oraz zakrzepica tętnicza lub żylna, powtarzające się poronienia lub małopłytkowość;
autoagresyjne choroby, choroby autoimmunologiczne,
med. choroby wynikające z uszkodzenia tkanek organizmu spowodowanego destrukcyjną odpowiedzią układu odpornościowego skierowaną przeciw własnym antygenom tych tkanek;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia