Zaolziem

Encyklopedia PWN

nazwa stosowana od lat 20. XX w. w polskim piśmiennictwie politycznym na określenie leżącej na zachód od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która po 1918 znalazła się w granicach Czechosłowacji, lecz była zamieszkana przez znaczny (w części gmin dominujący) odsetek ludności polskiej;
terytorium historyczne w dorzeczu górnej i środkowej Odry.
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
policyjno-wojskowy system administracji III Rzeszy na terytorium II RP, zajętym IX 1939 w wyniku niemieckiej agresji oraz po podziale państwa polskiego, dokonanym przez Niemcy i ZSRR (na podstawie układu o przyjaźni i granicy, zawartego 28 IX 1939, korygującego ustalenia paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 VIII 1939).
obszar państwa pol. włączony do Niemiec 1939–45;
Bobek Paweł, ur. 25 IX 1883, Końska (czeski Konská), Zaolzie (ob. w Czechach), zm. I 1945, Rybnik,
działacz nar. i lud. na Śląsku Cieszyńskim, nauczyciel;
Bortnowski Władysław, ur. 12 XI 1891, Radom, zm. 21 XI 1966, Glen Cove (stan Nowy Jork),
generał;
Buzek Jan, ur. 27 III 1874, Końska (czes. Konská), Zaolzie (ob. w Czechach), zm. 24 XI 1940, Dachau,
brat Jerzego, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, lekarz;
Buzek Jerzy, ur. 7 VII 1940, Śmiłowice (czes. Smilovice), Zaolzie (ob. w Czechach),
polityk, mechanik energetyk;
Buzek Józef, ur. 16 XI 1873, Końska (czes. Konská), Zaolzie (ob. w Czechach), zm. 22 IX 1936, Cieszyn,
działacz ruchu nar. i lud., prawnik, ekonomista i statystyk;
Grabski Władysław, ur. 7 VII 1874, Borów k. Łowicza, zm. 1 III 1938, Warszawa,
polityk, ekonomista, historyk dziejów społeczno-gospodarczych.
Hadyna Stanisław, ur. 25 IX 1919, Karpętna (Zaolzie), zm. 1 I 1999, Kraków,
kompozytor, dyrygent i pisarz;
Heczko Jerzy Bogusław, ur. 14 V 1825, Łyżbice k. Cieszyna, zm. 11 V 1907, Ligotka Kameralna (Zaolzie),
śląski teolog i pisarz, duchowny ewangelicki;
Kawalec Jan, ur. 25 V 1901, Żywocice (Zaolzie), zm. 23 V 1945, Ebensee (Niemcy),
działacz polit. na Śląsku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia