Zagłębiem Dąbrowskim

Encyklopedia PWN

okręg przem. w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, między dolną Brynicą i Białą Przemszą a linią Olkusz–Ząbkowice–Strzyżowice
okręg przem. obejmujący północno-zachodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w trójkącie Gliwice–Tarnowskie Góry–Mysłowice
Zagłębie Staropolskie, Staropolski Okręg Przemysłowy,
okręg przemysłowy w rejonie Gór Świętokrzyskich, najstarszy i największy okręg górniczo-hutniczy i obróbki metali na ziemiach polskich.
zagłębie węgla kamiennego na Wyż. Śląskiej, między Tarnowskimi Górami na północy, Skawiną na wschodzie i m. Nový Jičín w Czechach na południowym zachodzie (Ostrawsko-Karwińskie, Zagłębie Węglowe );
Teatr Zagłębia w Sosnowcu,
teatr mieszczący się w gmachu zbudowanym 1897, wynajmowanym przez różne zespoły objeżdżające Polskę; działał pod różnymi nazwami;
Kolej Dęblin–Dąbrowa Górnicza, Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska,
linia kolejowa uruchomiona 1885, łączyła Dęblin (wówczas Iwangorod) i Zagłębie Staropolskie z Zagłębiem Dąbrowskim;
miasto wojewódzkie (woj. świętokrzyskie), w G. Świętokrzyskich, w obrębie Pasma Kadzielniańskiego, między pasmami: Masłowskim, Dymińskim, Posłowickim, Zgórskim i Wzgórzami Tumlińskimi, nad Silnicą, uchodzącą w południowo-zachodniej części K. do Bobrzy; pow. grodzki, siedziba pow. kieleckiego.
m. powiatowe w województwie śląskim, na Wyż. Katowickiej, nad Czarną Przemszą, w północno-wschodniej części GOP.
małe, prymitywne szyby, w których wydobywano węgiel kamienny;
Bitner Henryk, pseud. m.in. Henryk Bicz, ur. 20 XII 1887, Łódź, zm. 1937, ZSRR,
działacz komunistyczny;
Cedler Edmund, pseud. Dziadek, ur. 1878, zm. 1941,
działacz komunist.;
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
Kaden-Bandrowski Juliusz, właśc. J. Bandrowski, pseud. Juliusz Kaden i in., ur. 24 II 1885, Rzeszów, zm. 8 VIII 1944, Warszawa,
brat Jerzego Bandrowskiego, pisarz.
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
przedsiębiorstwo założone 1920 przez Vereinigte Königs- und Laurahütte AG. Aktien-Geselschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb w celu zarządzania samodzielnymi dotąd zakładami w Zagłębiu Dąbrowskim: hutami żelaza Milowice, Katarzyna i Staszic oraz fabrykami rur, pocisków, naczyń, łopat, a także odlewniami;
centrowe ugrupowanie robotnicze, działające 1920–37;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia