Zachęta

Encyklopedia PWN

Zachęta, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”,
instytucja powstała 1989, zajmująca się organizowaniem ekspozycji indywidualnych, zbiorowych oraz problemowych, prezentujących współcz. sztukę pol. i obcą; od 2003 Narodowa Galeria Sztuki.
organizacja działająca 1860–1939 w Warszawie, której celem była popularyzacja sztuki i wspieranie artystów, → Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
gmach w Warszawie przy pl. Małachowskiego, wzniesiony 1898–1900, wg projektu S. Szyllera, dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych;
organizacja skupiająca miłośników sztuki i artystów pol., działająca 1860–1939 w Warszawie;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
instytucja zajmująca się organizacją wystaw sztuki pol. i obcej w kraju oraz pol. za granicą, kontrolą krajowego ruchu wystawienniczego, a także działalnością oświat. i popularyzatorską w zakresie plastyki;
Thatcher
[ŧạ̈czər]
Margaret Hilda Wymowa, baronessa Thatcher of Keskeven (od 1992), ur. 13 X 1925, Grantham (hrab. Lincolnshire), zm. 8 IV 2013, Londyn,
polityk brytyjska, premier Wielkiej Brytanii.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
Bersohn Mathias (Michał), ur. 4 VI 1824, Warszawa, zm. 19 XI 1908,
kupiec, bankier, historyk i kolekcjoner sztuki;
Boss-Gosławski Julian, pseud. Stefan Boss, ur. 5 IX 1926, Poznań, zm. 24 VI 2012, Gniezno,
rzeźbiarz;
Cieślewski Tadeusz (st.), ur. 22 X 1870, Warszawa, zm. 27 VI 1956, tamże,
ojciec Tadeusza, malarz;
Colbert
[kolbẹ:r]
Jean-Baptiste Wymowa, baron de Seignelay, ur. 29 VIII 1619, Reims, zm. 6 IX 1683, Paryż,
francuski mąż stanu, polityk gospodarczy, generalny kontroler finansów i doradca Ludwika XIV.
Erazm z Rotterdamu, łac. Erasmus Desiderius Rotterodamus, właśc. Gerhard Gerhards, ur. 28 X 1467, Rotterdam, zm. 12 VI 1536, Bazylea,
filolog, filozof, pisarz i teolog, zwany księciem humanistów epoki odrodzenia.
Gerson Wojciech, ur. 1 VII 1831, Warszawa, zm. 25 II 1901, tamże,
malarz.
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
ugrupowanie artyst., zał. 1962 w Warszawie,
Inicjatywa Basenu Karaibskiego, ang. Caribbean Basin Initiative (CBI),
amer. plan rozwoju ekon. Ameryki Centralnej i Regionu Karaibskiego, przedstawiony 1982 przez prezydenta R. Reagana, uchwalony 1983 przez Kongres Stanów Zjedn., wszedł w życie 1984;
(IPS), instytucja artyst., utworzona w celu upowszechniania sztuki, działająca 1930–39 w Warszawie;
Kaniewski Ksawery Jan, ur. 10 VIII 1805, Krasiłów na Podolu, zm. 13 IV 1867, Warszawa,
malarz;

Słownik języka polskiego PWN

zachęta «to, co zachęca do czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia