Wytwórca nagrań

Encyklopedia PWN

show business
[szou bı̣znəs],
przemysł rozrywkowy dostarczający masowemu odbiorcy zarówno imprezy widowiskowo-muz. (widowiska, koncerty, recitale), jak i płyty, filmy, widowiska telew., teledyski, tapetę dźwiękową zw. muzakiem, a także opiniótwórczą prasę branżową (np. „Bilboard”, „Rolling Stone”, „New Musical Express”, „Down Beat”, „Variety”, „Q”, „Music Week”, „Melody Maker”).
dokument (druk, nagranie dźwiękowe itd.) przekazywany nieodpłatnie, na podstawie odpowiednich przepisów prawnych przez wytwórcę lub wydawcę bibliotekom i in. instytucjom (np. cenzurze);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia