Wyż Woźnicko Wieluńskiej

Encyklopedia PWN

północna część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między niz.: Śląską na zachodzie i Południowowielkopolską na północy oraz Niecką Włoszczowską i Wyż. Częstochowską na wschodzie;
północno-wschodnia część Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
woj. w południowej Polsce;
niewysoki garb środkowej części Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską, w woj. śląskim;
subsekwentne obniżenie w zachodniej części Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
Mała Panew, Małapiana,
rz., prawy dopływ górnej Odry, płynie z Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej na Niz. Śląską, w woj. opolskim;
południowo-wschodniej część Niz. Śląskiej, między doliną Odry na zachodzie, doliną Stobrawy na północy, Wyż. Woźnicko-Wieluńską na wschodzie i Wyż. Śląską na południu;
woj. w południowej części Polski, graniczy z Czechami (na południu) oraz z woj. wielkopol. i łódzkim (na północy), śląskim (na wschodzie), dolnośląskim (na zachodzie);
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Wyż. Woźnicko-Wieluńską i Niz. Środkowopolską, w woj. śląskim i woj. wielkopol.;
rz., prawy dopływ Odry, płynie z Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej na Niz. Śląską, w woj. opolskim;
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
zachodnia i południowo-zachodnia część Wyż. Woźnicko-Wieluńskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia