Wyż Śląskiej

Encyklopedia PWN

woj. w południowej Polsce;
południowo-zachodnia część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między Niz. Śląską na zachodzie i północnym zachodzie a kotlinami: Ostrawską i Oświęcimską na południu;
miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na pograniczu Wyż. Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego, nad Brynicą, w północnej części GOP.
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, w centralnej części GOP.
miasto w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Kłodnicą i jej dopływami — Kochłówką i Bytomką oraz źródłowym odcinkiem Rawy (dorzecze Wisły), w centrum GOP.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia